ویژه کارت
              هتلهای ایرانگردی و جهانگردی

هتلهای ایرانگردی و جهانگردی


تا 60 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارتبیشتر بدانید

هتلهای پارسیان

هتلهای پارسیان


بزودی به جمع خدمات دهندگان خواهد پیوست.بیشتر بدانید

هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز


تا 15 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارتبیشتر بدانید

قطارهای فدک

قطارهای فدک


7 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارتبیشتر بدانید

 هتلهای پارس

هتلهای پارس


15 تا 40 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت بیشتر بدانید