ویژه کارت
شرایط دریافت تخفیف توسط ویژه کارت

فرهيخته گرامي؛ درحال حاضر خدمات ويژه كارت از طريق دستگاه هاي كارتخوان يا درگاه هاي پرداخت الكترونيك بانك هاي سامان، ملت و كدهاي تخفيف كه از طريق شماره تلفن ١٦٣١ ارائه مي شود قابل استفاده مي باشد.