ویژه کارت
شرایط دریافت تخفیف از هتل پارس

ارائه خدمات در خصوص اقامت و پذیرائی از جامعه علمی کشوردر هتلهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس در شهرهای مشهد، تبریز، کرمان، اهواز، آبادان، و تحت پوشش شرکت شایان یارکیش با استفاده از ویژه کارت و اعمال تخفیف تا حداکثر 40 درصد