ویژه کارت
حضور ویژه کارت در هشتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس 2019)

شرکت رایمون توسعه آریا با هدف معرفی ویژه کارت به بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان در هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (اینوتکس - 2019) در این رویداد بزرگ حضور فعال داشت.
غرفه ویژه کارت در این نمایشگاه، پذیرای بیش از هزار نفر بازدید کننده و متقاضی دریافت ویژه کارت بوده که بخشی از آنها با استفاده از باجه های ثبت نام حضوری اقدام به عضویت در خانواده بزرگ دارندگان ویژه کارت نمودند.
بازدید مدیران و مسئولین حوزه های علم و فناوری به خصوص آقای دکتر کشمیری قائم مقام محترم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجبات خرسندی تیم خدمتگذار جامعه علمی کشور در ویژه کارت را فراهم آورد.